Michal Škapa (*1978, CZ, painter)

První seznámení s novým výstavním prostorem v útrobách vily Pellé. Průřez (nej)novější tvorbou Michala Škapy známého také pod pseudonymem Tron. Graffity gesta převedená na plátno, diktovaná šablonou anebo abstraktním rukopisem saopaolských fasád. Série pláten obohacená o neonové obrysy doplňuje autorovu práci o další médium a přidává nezvyklé nasvícení. Video ve druhém patřem důvtipně komponované ode zdi ke zdi, přibližuje autorovu tvorbu a její zdroje.